Halloween v MŠ

Mateřská škola

Třída Berušek si pro děti připravila krásný program na Halloween, který prostupoval ránem až do dopoledne. Děti prožily mnoho zábavy, u které se i mnoho naučily. Jen se podívejte, kolik zážitků děti měly Děkuji všem pedagogům ze třídy Berušek za realizaci moc pěkného dne pro děti.

 


Dalši příspěvky