INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ – ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Mateřská škola

Vzdělávání

Vzdělávání v MŠ se uskutečňuje podle ŠVP – „DĚTI DĚTEM“, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

Absence dítěte v MŠ – omlouvání dětí

Omlouváme do 48 hodin formou SMS či telefonicky:

770 184 805 – vedoucí učitelka MŠ, mobilní telefon do MŠ – 778 474 947

Nebo emailem: msprotp@seznam.cz

Také můžete omluvit krátkodobou nepřítomnost svého dítě ústně pedagogovi MŠ. Předškoláci  a děti s odkladem školní docházky (OŠD) – mají omluvný list – pro omlouvání absence, který rodiče průběžně podepisují, pokud dítě má absenci.

STRAVA

Číslo účtu: 180 54 99 763 / 0300   

  1. S.: bude přidělen

Částka: celoden (svačina – 13 Kč, oběd – 26 Kč, svačina – 13 Kč): 1100 Kč/měsíc

               Poloden (svačina – 13 Kč, oběd – 26 Kč): 820 Kč/měsíc

Platbu provádíme do 21. dne PŘEDCHOZÍHO měsíce.

Odhlašování a přihlašování stravy – den předem do 12 h. u paní Michaely Šubrtové na tel.: 778 474 942  (můžete psát i SMS, která Vám zpětně bude potvrzena, že je přečtena).

UPOZORNĚNÍ: strava pro děti zařazené do potravinové pomoci NENÍ HRAZENA v červenci a srpnu. Rodič si musí stravu hradit.

 

ŠKOLNÉ

Číslo účtu: 180 54 99 763 / 0300   

Zpráva příjemci: školné

Částka:  JEDNOTNÉ školné: 450 Kč/měsíc – září až červen 

                                                 225 Kč/měsíc – červenec a srpen

Platbu provádíme do 21. dne PŘEDCHOZÍHO měsíce.

Částka školného 450 Kč je jednotná (pokud dítě chodí poloden – platí 450 Kč, pokud chodí celoden – platí 450 Kč).

Platbu ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO provádějte prosím zvlášť (tzn. neposílejte peníze za školné i stravné dohromady).

Školné neplatí: předškoláci, pěstouni, přiznaný III. a IV. stupeň na dítě (nutné doložit dokument), zákonní zástupci (dále jen „ZZ“) pobírající hmotnou nouzi (nutné dokládat dokumenty každý čtvrt rok a hlásit změnu ukončení hmotné nouze)

Pokud nebudete z výše uvedených důvodů platit školné, upozorněte na to prosím vedoucí učitelku MŠ. Dohodnete se na dalším postupu. Netýká se rodičů předškoláků, kteří mají vzdělávání automaticky bezúplatné.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ REŽIM V DOBĚ VYPUKNUTÍ EPIDEMIE COVID -19:

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ – PROSÍM VŠECHNY O RESPEKTOVÁNÍ OPATŘENÍ MŠ V OBDOBÍ EPIDEMIE– COVID – 19 – průběžně budeme informovat dle aktuální epidemiologické situace.

Při vstupu do MŠ prosím – všichni použijí dezinfekci, která je umístěna ve stojanu hned za vstupními dveřmi. Dezinfekci použijí děti i zákonní zástupci.

Při vstupu do MŠ prosím zákonné zástupce, aby si nasadili na ústa respirátor FFP2 a pohybovali se po budově pouze ve správně nasazeném respirátoru FFP2 a setrvali v MŠ nezbytně nutnou dobu.

Děti vzdělávající se v naší MŠ roušku ani respirátor v budově MŠ nepoužívají. Přesto je nutné, aby dítě mělo roušku ve skříňce (podepsanou) pro případ, kdyby se u něho objevily příznaky infekčního onemocnění.

Ráno – jeden zákonný zástupce dítěte jde (s respirátorem FFP2 zakrývajícím ústa a nos) s dítětem do třídy a osobně předá dítě pedagogovi MŠ. Nové děti a rodiče budou mít první dny při vstupu k dispozici pedagoga, který Vás nasměruje do správné třídy.

Odpoledne – jeden zákonný zástupce dítěte (s respirátorem FFP2 zakrývající nos a ústa) přijde ke třídě Tučňáků nebo Berušek a pedagog MŠ osobně předá dítě ZZ. Prosím Vás o to, abyste ze šatny dětí chodili vyzvedávat děti do třídy Tučňáků nebo Berušek max. po dvou, aby nedocházelo k hromadění rodičů u tříd.

Děti vodíme do MŠ bez infekčního onemocnění!!!

Pokud dítě trpí alergií, která má příznaky – rýmu, kýchání apod., přinese zákonný zástupce potvrzení o přítomné alergii u dítěte od pediatra či odborného lékaře.

Respektování se navzájem a respektování veškerých doporučení týkajících se COVID – 19, vede k udržení zdraví nás všech. J Děkuji Vám za pochopení.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Dítě předáme pouze tomu, kdo je zapsaný v Evidenčním listu dítěte. Pokud se z nějakého důvodu nemůže pro dítě dostavit osoba zapsaná v Evidenčním listu, napíše ZZ lístek s údaji či SMS: jméno dítěte; jméno osoby, která dítě vyzvedne + datum narození osoby, která dítě vyzvedne; datum, kdy daná osoba vyzvedne dítě Z MŠ a podpis ZZ. Tuto skutečnost nahlásí ZZ osobně či telefonicky vedoucí učitelce MŠ. Pedagog při předávání dítěte zkontroluje občanský průkaz dané osobě.

 

Provoz MŠ – 6, 30 h. – 16 h.

Vyzvedávání dětí přihlášených na poloden je od 12, 30 do 13h.

Vyzvedávání dětí přihlášených na celoden je od 14, 45 do 15,55 h.

Vycházky se konají od 10 h. do 11, 45h. V této době jsme k zastižení na mobilním čísle MŠ – 778 474 947 nebo na mobilním čísle vedoucí učitelky Mgr. Lenky Pánkové 770 184 805.

V době 13 – 14, 30 h. jsme na lehárnách a děti z důvodu bezpečnosti nepředáváme ZZ. Je nutné respektovat tuto dobu odpočinku a vyzvednou dítě až po 14, 35h. Výjimkou je např. návštěva lékaře, logopeda. To je však nutné dohodnout předem s učitelkou kmenové třídy, aby s tím pedagog na lehárně počítal a sehnal si za sebe na lehárnu záskok a mohl Vám dítě předat. Děkuji Vám za pochopení.

Nejvhodnější vyzvednutí dětí přihlášených na celoden je až po svačině. Tzn. Od 14, 45h.

 

Kontakty

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec

MŠ pro TP –  DUHOVÁ PASTELKA

Lužická 920/7     Liberec 1    460 01

msprotp@seznam.cz

Telefon do MŠ: 778 474 947 – mobilní telefon do MŠ

                            770 184 805   vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Lenka Pánková

Pokud nebudeme hned zvedat telefon, tak zanechte prosím SMS, pokud to nebude akutní. Zavoláme Vám zpět. Při akutní potřebě telefonního kontaktu s MŠ prosím buďte trpěliví, neboť kolikrát nelze hned zvednout telefon např. z důvodu bezpečnosti dětí ve třídě. Děkuji Vám za pochopení.

778 474 942    – paní Michaela Šubrtovástrava odhlašování a přihlašování (do 12.h. předchozího dne. Odhlašuje a přihlašuje zákonný zástupce stravu dítěti sám.). Jídelní lístek visí na nástěnce za hlavními vchodovými dveřmi MŠ. Pokud Vaše ratolest onemocní, tak 1. den nemoci má dítě nárok na vyzvednutí obědu. V době nemoci či nepřítomnosti dítěte v MŠ nemá nárok dítě na stravu.

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Prosím o čtení všech nástěnek a informací, které po MŠ jsou během celého školního roku.

Příchod ZZ pro dítě je nutný do 15, 55h.

Každou důležitou změnu v Evidenčním listu (např. telefonního čísla, adresy atp.) je nutné neprodleně nahlásit.

S SEBOU V ZÁŘÍ DO MŠ:

PODEPSANÉ: věci na sebe (náhradní oblečení); pleny a vlhčené ubrousky (pokud dítě pleny používá); pláštěnka; přezůvky (ne pantofle); pyžamo (pokud je Vaše dítě na celoden).

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI I VÁS.

 

DALŠÍ KONTAKTY:

SPC pro TP a PAS

Lužická 920/7, Liberec 1, 460 01

Mgr. Alena Malinová malinova@spc-liberec.cz 778 474 847 speciální pedagog pro PAS
Mgr. Dana Julie Moravcová moravcova@spc-liberec.cz 725 349 097 speciální pedagog pro TP
Mgr. Kateřina Skočdopolová skocdopolova@spc-liberec.cz 778 474 886 psycholog
Mgr. Kateřina Milerová milerova@spc-liberec.cz 778 474 879 speciální pedagog pro TP
Mgr. Radka Cinibulková cinibulkova@spc-liberec.cz 778 474 841 speciální pedagog pro PAS
Mgr. Zdena Černá cerna@spc-liberec.cz 778 474 824 speciální pedagog pro PAS
Mgr. Eliška Tobrmanová tobrmanova@spc-liberec.cz 778 474 831 speciální pedagog pro PAS
Jitka Svatušková svatuskova@spc-liberec.cz 725 812 564 administrativa
objednávky info@spc-liberec.cz 725 812 564

Dalši příspěvky