Zápis do MŠ 2023/24

1. května, 2023 0:00 - 0:007. května, 2023 0:00 - 23:59

Zápis do MŠ probíhá ve třech fázích: 1/Vyplnění elektronického formuláře – 1.května až 7. května 2023 (elektronický formulář ZDE) 2/Příjem vyplněných, podepsaných žádostí a níže uvedených dokumentů v den   ZÁPISU DO MŠ – 10. května 2023  od 9 – 16 hodin (na čase předání dokumentů se individuálně dohodnete s vedoucí MŠ, která se Vám ozve po vyplnění elektronického formuláře) 3/ Osobní převzetí přijímacího řízení   Pokud zákonný zástupce dítěte nemá přístup k internetu nebo tisku potřebných dokumentů, zavolá vedoucí učitelce MŠ –  Mgr. Lence Pánkové (770 184 805) před zápisem a dohodne se s ní na dalším postupu.   K zápisu do MŠ je nutné přinést:
  1. Občanský průkaz
  2. Rodný list dítěte
  3. Doporučení školského poradenského zařízení SPC nebo PPP
  4. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí + přílohy (přílohy ke stažení ZDE  ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ DUHOVÁ PASTELKA – ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 2a – GDPR – ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 2b – GDPR – ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 3a – PO – ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 3b – PO – ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 4a – PORADENSKÁ SLUŽBA – ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 4b – PORADENSKÁ SLUŽBA – ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA 5a – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA 5b – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
  5. Originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování
ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 1 – OČKOVÁNÍ U cizinců je potřeba doložit povolení pobytu v ČR.   Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na přístupném místě v prostorách MŠ a na webových stránkách školy do 25. 5. 2023 – pod registračním číslem, které je na Žádosti o přijetí.   Pro vzdálený způsob předání dokumentů: Poslat poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené Liberec      Lužická 920/7, 460 01,   Liberec 1 Poslat do datové schránky školy: ihzmgtw V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte: Mgr. Lenka Pánková email: msprotp@seznam.cz , telefon: 770 184 805