Zápis MŠ

1. května, 2022 0:00 - 22:3011. května, 2022 0:00 - 23:30

Zápis do MŠ probíhá ve dvou fázích: 1/Vyplnění elektronického formuláře2. května až 10. května 2022 (elektronický formulář ZDE) 2/Příjem vyplněných, podepsaných žádostí a níže uvedených dokumentů v den -   ZÁPISU DO MŠ12. května 2022  od 9 – 16 hodin (na čase předání dokumentů se individuálně dohodnete s vedoucí MŠ, která se Vám ozve po vyplnění elektronického formuláře)   Pokud zákonný zástupce dítěte nemá přístup k internetu nebo tisku potřebných dokumentů, zavolá vedoucí učitelce MŠ -  Mgr. Lence Pánkové (770 184 805) před zápisem a dohodne se s ní na dalším postupu.   K zápisu do MŠ je nutné přinést:
  1. Občanský průkaz
  2. Rodný list dítěte
  3. Doporučení školského poradenského zařízení SPC nebo PPP
  4. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí + přílohy (přílohy ke stažení ZDE - ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA Č. 2a - GDPR - ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA Č. 2b - GDPR - ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA Č. 3a - PO - ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA Č. 3b - PO - ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA Č. 4a - PORADENSKÁ SLUŽBA - ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA Č. 4b - PORADENSKÁ SLUŽBA - ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA 5a - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE - ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA 5b - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
  5. Originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování
ZÁPIS DO MŠ - PŘÍLOHA Č. 1 - OČKOVÁNÍ U cizinců je potřeba doložit povolení pobytu v ČR.   Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na přístupném místě v prostorách MŠ a na webových stránkách školy do 27. 5. 2022 - pod registračním číslem, které je na Žádosti o přijetí.   Pro vzdálený způsob předání dokumentů: Poslat poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené Liberec      Lužická 920/7, 460 01,   Liberec 1 Poslat do datové schránky školy: ihzmgtw V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte: Mgr. Lenka Pánková email: msprotp@seznam.cz , telefon: 770 184 805