KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ PRO TELĚSNĚ POSTIŽENÉ LIBEREC

Mateřská škola

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ PRO TELĚSNĚ POSTIŽENÉ LIBEREC

 

1. Přednostní právo na přijetí má dítě s tělesným handicapem, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, v pořadí od nejstaršího.

 

2. Mateřská škola dále přijímá přednostně děti s tělesným handicapem, které ještě nejsou přijaty v žádné jiné mateřské škole, v pořadí od nejstaršího.

 

3. Při nenaplnění kapacity dětí s tělesným handicapem, přijímá MŠ děti i s jiným postižením, v pořadí od nejstarších, které nejsou přijaty v žádné jiné mateřské škole.

 

4. Dále při nenaplnění kapacity MŠ, přijímá MŠ také děti, které jsou přijaty do jiné MŠ, v pořadí od nejstarších.

 

 

Účinnost od: 1. 4. 2023

Mgr. Vít Šťastný

Ředitel ZŠ a MŠ pro TP


Dalši příspěvky