MŠ Kritéria pro přijetí

Mateřská škola

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:

 

1. Přednostní právo má dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s tělesným handicapem.

2. Mateřská škola přijímá přednostně děti s tělesným handicapem, které ještě nejsou přijaty v žádné jiné mateřské škole.

3. Při nenaplnění kapacity dětí s tělesným postižením, přijímá MŠ děti se souběžným postižením – více vadami s lehkou mentální retardací. V případě, že není kapacita MŠ naplněna, je možné přijetí dítěte se středně těžkou formou mentální retardace a dalšího postižení na základě předem dohodnutých podmínek o přijetí.

4. V případě nenaplnění stavu dětí na začátku školního roku nebo při uvolnění místa během školního roku, je možno dodatečně přijmout dítě splňující podmínky bodu č. 1.

 

 

Účinnost od: 1. 4. 2021

Mgr. Vít Šťastný

Ředitel ZŠ a MŠ pro TP


Dalši příspěvky