Opatření školy – COVID – 19

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte, abych vám předal některé důležité informace, v souvislosti s opatřeními Bezpečnostní rady státu a pokyny zřizovatele:

1) ošetřovné –  rodiče dětí mladších deseti let mají v případě náhlého uzavření škol  a školských zařízení ve smyslu § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů nárok na omluvení nepřítomnosti v práci pro důležitou osobní překážku v práci, a na ošetřovné; příslušný tiskopis potvrzuje v tomto případě škola, nikoli dětský lékař. V Libereckém kraji budou školy z důvodu probíhajících jarních prázdnin potvrzovat tiskopisy od 16. března 2020,

uvedené potvrzené tiskopisy je možné vyzvednout buď osobně na sekretariátu školy (Ing. Petra Vrzáčková, Mgr. Martina Cettl, Drahoslava Pecková) od pondělí 16. března od 8:00 – 11:00 do středy 18. března nebo je škola může zaslat elektronicky – případnou žádost o zaslání tiskopisu elektronicky směřujte prosím na Ing. Petru Vrzáčkovou vrzackova.zsprotp@seznam.cz

2) výuka v následujícím období – všichni žáci (zákonní zástupci) obdrží od třídního učitele výukové materiály (prioritně se bude jednat o práci z matematiky a českého jazyka, případně z dalších předmětů) – učitelé jednotlivých předmětů budou předávat informace prostřednictvím třídního učitele. Informace budou předávány mailem, SMS, případně jiným způsobem (poštou, osobním předáním). V případě pokračování výuky v domácím prostředí vás prosím o součinnost, aby děti nepojaly toto opatření jako prázdniny, ale aby skutečně v rámci svých možností výukově pracovaly,  

3) pobyt v Itálii – plánovaný pobyt v Itálii se tímto ruší, zaplacené zálohy vám budou vráceny – prosím o předání informace třídnímu učiteli, zda požadujete vrácení zálohy na účet (nutno uvést číslo účtu) nebo v hotovosti,

4) strava – strava bude na období uzavření školy odhlášena všem automaticky.

Vážení rodiče, velmi vám děkuji za součinnost a v případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat. Přeji klidné dny.

                                                                                                                                                                                                                                                               V. Šťastný stastny.zsms@seznam.cz


Dalši příspěvky