ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ VÝUKY OD 1. ČERVNA

Novinky
Vážení rodiče,
dovolte abychom vás informovali o organizaci vzdělávání od pondělí 1. června.
Budova školy bude otevřena v 7:20 – prosím neposílejte děti do školy dříve, aby se neshromažďovaly před školou.
Před školou budou dva zaměstnanci, kteří budou vybírat vámi podepsané čestné prohlášení – pokud byste náhodou prohlášení nemohli doma vytisknout, je možné jej podepsat přímo před školou. Bude zde Iva Dobiášová, která bude mít formuláře k disposici. Bez tohoto prohlášení nemůžeme dítě přijmout k výuce.
Před školou bude každý den probíhat tzv. zdravotní filtr, především měření tělesné teploty dětí bezkontaktním teploměrem. V případě zvýšené tělesné teploty dítě nebude vpuštěno do školy. Do školy zároveň nebudou vpuštěny děti vykazující jakékoli respirační obtíže (kašel, rýma).
Po příchodu do školy si děti vydezinfikují ruce tekutou dezinfekcí umístěnou u vchodu.
Šatna nebude dětem k disposici – děti si mohou první den vyzvednou přezůvky v šatně, nicméně převlékání a přezouvání bude probíhat ve třídách.
Dítě půjde rovnou do třídy – na chodbách budou zajištěny standardně dozory, které děti případně navedou.
Při vstupu do školy musí mít každé dítě zakryté dýchací cesty (nos a ústa) – ideálně rouškou. Roušku si děti mohou sundat ve třídě se souhlasem pedagoga. Při jakémkoli pohybu po budově školy budou muset děti roušku používat.
Výuka začne od 8:00 do 12:00. Žáci přihlášeni do odpoledních skupin (školní družina) budou pokračovat od 12:00 do 16:00, dle vašich potřeb ve stejné skupině, jako jsou dopoledne. Pouze se změní pedagogický pracovník.
Dopolední výuka je plně v kompetenci příslušného pedagoga, který vás případně bude informovat o vyučovaných předmětech.
Na oběd děti odvedou pedagogičtí pracovníci školy a ve 12:00 je doprovodí k hlavnímu vchodu školy, kde si děti převezmete. Počítejte prosím s drobnou prodlevou, která může být způsobena odchodem jiné skupiny. Žáci ze 4. a 5. tříd odcházejí ze školy po obědě vchodem u jídelny cca ve 12:10. Kdo neobědvá odchází hlavním vchodem ve 12:00.
Žáky z odpoledních skupin si můžete vyzvedávat kdykoli, dle vašich potřeb – pedagogický pracovník vám dítě přivede před školu – při vyzvedávání volejte Ing. Ivu Dobiášovu 605389437.
V každé třídě, na toaletách, u vstupu do školy a u vstupu do jídelny jsou desinfekce, antibakteriální mýdla a papírové ručníky.
Obědy je možné objednávat běžným způsobem.
K omluvě dítěte postačí jakákoli informace třídnímu učiteli (mail, telefon,…).
V případě jakýchkoli zdravotních obtíží odpovídající COVID – 19 je nutné informovat školu (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). 
Do prostor budovy školy je vstup rodičům zakázán, totéž platí i na školní jídelnu.
Vážení rodiče, děkujeme za pochopení, přejeme klidné dny a v případě jakýchkoli dotazů nás prosím kdykoli kontaktujte.

Dalši příspěvky