Prohlášení ke stávce

pro rodiče

STANOVISKO VEDENÍ ŠKOLY K PLÁNOVANÉ STÁVCE

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám předat stanovisko pracovníků Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené v Liberci, které se týká postoje k plánované stávce. Stávka by měla proběhnout v pondělí 27. listopadu. Zaměstnanci školy se ke stávce nepřipojí a pro žáky a děti bude zajištěn standardní provoz bez omezení.

Přestože se aktivně ke stávce nepřidáme, rádi bychom sdělili skutečnosti, které nás vedou k obavám o další fungování školy. Pracovníci MŠMT s námi dlouhodobě nejednají na rovinu. Jejich vyjádření jsou mylná, zmatečná, případně nepravdivá. S jejich dalšími kroky a novými postoji máme obavu z neodborných zásahů do fungování škol, v našem případě zejména speciálních. Domníváme se, že stávka žádné řešení nepřinese a s novými nesmyslnými předpisy si budeme muset opět poradit sami, tak jako vždy. Pracovní a odborný potenciál lidí řídících školství v České republice považujeme bohužel za velmi nízký. Schází nám jednoznačný směr, koncepce, jasná a srozumitelná vyjádření. Logické kroky vzhledem k potenciálu jednotlivců snad ani požadovat nemůžeme. Z kroků MŠMT není zřejmé, co je cílem změn a opatření – zda je to snaha ušetřit, nebo zlikvidovat fungující zbytky českého školství.

V době, kdy se stát potýká s nedostatkem finančních prostředků, nebylo pro nás rozhodně zvedání platů prioritou. Ostatně na slibovaných 130 % průměrné mzdy stejně učitelé nedosáhnou – přesto, že ministr školství tvrdí stále opak a hledá záchranu ve výpočtu z období před dvěma roky. Bohužel ani tato berlička v budoucnu záchranu nepřinese. Průměrná mzda v České republice roste každým rokem a je více než jasné, že další rok bude třeba znovu navyšovat platy pedagogů, neboť si naše vládní uskupení toto zakotvilo v zákoně; a také je více než jasné, že stát neví, jak na toto navýšení zajistí finanční prostředky. Znovu tedy bude hledat ve svých rezervách a znovu bude zavádět další finanční úspory, které rozhodně k pozitivním změnám v českém školství nepřispějí.

Co považujeme za zcela zásadní, je změna financování a ohrožení personální stability školy, která by nastala v souvislosti s plánovanými změnami. Přeloženo do řeči čísel, pokud projde návrh právních předpisů tak, jak je plánován (k připomínkování byl tento dokument k dispozici pouze deset dnů – to zřejmě aby se nikdo nestihl vyjádřit), bude to znamenat snížení pracovních úvazků pedagogů o 6 %, tzn. konkrétně na naší škole by muselo skončit odhadem osm pedagogů.

Mimochodem totéž Ministerstvo školství představilo s velkou slávou v roce 2018 změnu financování škol jako naprosto revoluční novinku, která zajistí českým školám personální a finanční stabilitu. A nyní, po čtyřech letech, zjistí, že není schopno uvedené změny financovat. Kdo tedy tyto změny navrhoval, kdo je za ně odpovědný? Obdobné je zavedení inkluze, chcete-li společného vzdělávání. Několik let připravovaná akce s odhadovanými náklady jedna miliarda je momentálně v absolutním finančním kolapsu, protože náklady převyšují sedm miliard. Opět někdo navrhl, propočítal a po šesti letech zjistil, že to nějak nevychází.

Na začátku roku 2024 by měl být zveřejněn plán revize učiva na základní škole, tedy co a jak se bude učit v budoucnu ve školách – a světe div se, kompetentní lidé nevědí měsíc a půl před zveřejněním, na kolik let bude učivo rozepsáno. To znamená, že nevědí, zda bude základní vzdělávání trvat osm, nebo devět let. Co tedy připravují?

Ve třídách, které jsou určeny pro žáky s vadami řeči, není možné financovat asistenta pedagoga. Ve školní družině je financován asistent pedagoga pouze na tři hodiny denně. Kdo se bude starat o žáky od 14:30?

MŠMT je naprosto nekompetentní organizace, kde bohužel pracují lidé zcela odtržení od reality, kteří svými dalšími nápady utápějí české školství v hluboké bažině. Pakliže nemá stát k dispozici finanční prostředky, má to ministr školství říct na rovinu: nejsou peníze a ve školách chystáme opatření, která přinesou úspory v hodnotě několika miliard. MŠMT však neustále věci překrucuje, uvádí mylné nebo zavádějící informace a záměrně informace zkresluje a prezentuje tak, jako by k žádným opatřením nedocházelo.

Vážení rodiče, omlouváme se Vám, že jsme Vás zatížili tímto dokumentem, ale měli jsme potřebu se k dané problematice vyjádřit. Děkujeme za pochopení a přejeme klidné dny.

Mgr. Vít Šťastný


Dalši příspěvky