Projekt „Záložka“

Novinky
Roku 2008 vyhlásil prezident Mezinárodní asociace školního knihovnictví James Henri Mezinárodní měsíc školních knihoven. K této příležitosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlašují česko-slovenský projekt pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství. Tento rok probíhal 14. ročník a téma znělo: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů.
Tentokrát jsme si vyměnili záložky se Speciální základní školou ze Sobranců, městečka ležícího na východě Slovenska. Děti, které se projektu zúčastnily, si odnáší vybranou záložku ze slovenské školy.
L. Kirchnerová

Dalši příspěvky