Sběr papíru

Novinky

Kdy? v pátek 1. října od 7.30 hodin

Kde? před hlavním vchodem do školy

Nezapomeňte nahlásit p. uč. FOITOVÉ svoje jméno, třídu a množství, které jste přinesli!

Všem, kteří se zúčastní, děkujeme,

NEJLEPŠÍ SBĚRAČE ODMĚNÍME


Dalši příspěvky