Školní kolo recitační soutěže žáků 1. Stupně

Novinky

V pátek 23. 3. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všichni účinkující se velmi snažili a zaslouží si velkou pochvalu. Čtyři žáci postupují do recitační soutěže Chrastavská sloka,  která se bude konat
30. března 2023 v prostorách Technické univerzity v Liberci.


Dalši příspěvky