Testování 2022

Novinky
Vážení rodiče,
nejprve mi dovolte vám popřát klidný rok 2022, mnoho osobních úspěchů a hlavně vám všem a vašim blízkým pevné zdraví. Zároveň si dovoluji vás informovat o způsobu testování od pondělí 3.1. V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nově se testují úplně všichni (tzn. i žáci po očkování, po COVIDU,…). V případě pozitivního výsledku testu žáka antigenním testem odchází domů pouze pozitivní žák, zákonný zástupce informuje ošetřujícího lékaře. Zákonnému zástupci by mělo přijít formou sms informace, že byla vystavena žádanka na PCR test. V případě, že tato sms během 24 hodin nedorazí, kontaktuje zákonný zástupce školu – ideálně třídního učitele. Ostatní žáci zůstávají ve škole, mají povinnost každodenního testování a musí mít po dobu výuky ochranné pomůcky. Na oběd půjdou jako samostatná skupina, pobyt na chodbách bude v případě takové třídy minimální a kroužků se žáci této třídy v uvedeném období nebudou účastnit. Do běžného režimu se vrací až po negativním výsledku PCR testu žáka, který byl pozitivně testován antigenním testem. O případné změně režimu konkrétní třídy vás budeme vždy informovat. V případě pozitivního PCR testu spolužáka se rozbíhá standardní proces – všichni na testy a pravděpodobně karanténa – o jejíž délce se stále jedná. Vážení rodiče, děkujeme vám za spolupráci, trpělivost i pochopení a přejeme klidné dny. V.Š.

Dalši příspěvky