Testování

Novinkypro rodičepro žáky
Vážení rodiče,
dne 12. 11. 2021 Vláda ČR schválila, že ve školách proběhne ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 screeningové testování na onemocnění covid-19.
  • Testovat se bude vždy v pondělí nebo v první den příchodu žáka do školy.
  • Testování bude probíhat v kmenových třídách.
  • Testovat se bude neinvazivními antigenními testy SEJOY.
  • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou plně očkováni (14 dnů po dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
  • Pokud se žák testování vůbec nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované“ nastavených mimořádným opatřením MZ (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz některých aktivit).

Jak se postupuje v případě pozitivního Ag testu:

1. V případě pozitivního výsledku testu musíme pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.
2. Škola bude kontaktovat zákonného zástupce a informovat ho o výsledku testu. Zákonný zástupce neprodleně vyzvedne žáka ve škole. Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
3. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.
Více informací ke screeningovému testování naleznete zde:
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vedení školy

Dalši příspěvky