Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Novinkypro rodičepro uchazeče

Pro školní rok 2022/23 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Stanovený počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy pro tělesně postižené, Liberec pro školní rok 2022/23 činí orientačně 14 žáků.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat dne 29. 4. 2022 od 9:00 do 16:00 hod.

Ve dnech od 1.4. do 22.4. 2022 bude zákonným zástupcům na webových stránkách školy zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 29. 4. 2022.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce;
 • rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 odst. 9 ŠZ

 

Dokumenty potřebné k odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí
  k základnímu vzdělávání
  a doloží všechny výše uvedené dokumenty ve škole;
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do třídy, kde paní učitelka formou přátelského pohovoru provede dítě připravenými aktivitami, které zaberou přibližně 20 minut; zároveň bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem;
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
 • zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému o přijetí nebo o odkladu povinné školní docházky do 15 dnů na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.

Rozhodnutí ředitele o odkladu povinné školní docházky se nezasílá a bude připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese matina.cettl@seznam.cz nebo mobilním čísle 777 822 366.


Dalši příspěvky