Znovuotevření školy 25.5.2020

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

předně vás a vaše děti zdravím a děkuji vám za spolupráci při domácí přípravě vašich dětí. Velmi si vašeho nasazení a trpělivosti vážíme, stejně tak jako energie dětí, které doma makají naplno. Pevně věřím, že tento netradiční stav co nejdříve pomine a my se znovu budeme setkávat tam, kde se všichni cítíme přirozeněji. Třeba na třídních schůzkách:). Těším se, až znovu otevřeme hlavní vchod naší utrápené budovy a chodby, třídy a lavice zaplní krásné úsměvy vašich fantastických dětí. V následujících dnech vám přeji pevné zdraví a mnoho optimismu.

Zároveň si dovoluji předat několik důležitých informací. MŠMT oznámilo plánované znovuotevření škol na pondělí 25. května. Tento termín je pouze orientační a může se samozřejmě změnit. Znovuotevření škol se týká žáků I. stupně a pro žáky je dobrovolné. Žáci by měli být rozděleni do menších skupin (pravděpodobně budeme dělit současné třídy na polovinu), které budou neměnné, a měli by mít roušky, které jim prosím zajistěte. Po celou dobu pobytu ve škole se o ně bude starat jeden předem určený pedagog. K tomu, aby  se vaše dítě těchto skupin mohlo účastnit, bude třeba na základě stanoviska MŠMT vaše prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také že ve společné domácnosti nežije někdo, kdo by kritéria rizikovosti splňoval. Takové děti nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou. V rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let (formulář vám připravíme a v den nástupu dítěte do školy vás požádáme o podpis).

Žádám vás tedy o stanovisko, zda vaše dítě bude v případě otevření škol do školy docházet, či nikoli. Zároveň prosím o informaci, zda bude vaše dítě využívat odpolední skupinu (něco na způsob družiny) a do kolika hodin (maximálně do 16:00). Zda bude v provozu jídelna, není zatím jasné.

Přesný rozpis skupin a další podrobnější informace obdržíte, jakmile budeme vědět něco nového, nejpozději týden před otevřením školy. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte se na mne kdykoli obrátit.

Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny.  V. Šťastný (stastny.zsms@seznam.cz)


Dalši příspěvky