6.A na sklářské huti

Novinky

V říjnu jsme s 6. A vyjeli do sklárny Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova. Než jsme vešli do sklárny, abychom alespoň pohledem okusili sklářského řemesla, prošli jsme nádhernou zahradou se skleněnými skvosty. Poseděli jsme na huti, kde se kluci ptali na kde co a prohlédli jsme si galerii i kostel plný neuvěřitelných skleněných tvarů, nádob, soch, obrazů a vyslechli si příběhy, které se s místem pojí. Tímto posíláme velký dík paní průvodkyni, která se o nás vlídným slovem starala. Na památku jsme si odvezli skleněnou vstupenku, jak jinak jiné. Cestou nazpět jsme zavítali na… to ale jistě poznáte z poslední fotografie.

L. Kirchnerová

Dalši příspěvky