Aktuality

Veliké poděkování opět posíláme Sboru dobrovolných hasičů Liberec - Sever a naší kolegyni Lucii Mirovské za nádherné koberce, které darovali naší MŠ a ZŠ. Tímto dobrým skutkem se podařilo rozveselit mnoho dětských srdcí, neboť na kobercích jsou veselé obrázky postaviček z pohádek a hrdinů z filmů. Děkujeme jak za koberce, tak i veškerou práci spojenou s přepravou (naložení, přívoz, vyložení).

Jsme velice rádi, že máme ve Sboru dobrovolných hasičů Liberec -Sever příznivce naší MŠ, kteří nám pomáhají. DĚKUJEME VÁM!!! 

 

ŠKOLNÉ - PLATBA:

Platba se provádí bezhotovostně na účet školy: 180 54 99 763/ 0300. Do zprávy pro příjemce se uvádí "ŠKOLNÉ MŠ". Variabilní symbol a konstantní symbol se neuvádí. 

Platba se uskuteční do 21. dne předchozího měsíce. 

 

POLODEN: 225 Kč/ měsíc (září - červen) ; 113 Kč/ měsíc (červenec - srpen)

CELODEN: 450 kČ/ MĚSÍC (ZÁŘÍ - ČERVEN); 225 Kč/ měsíc (červenec - srpen)

 

ŠKOLNÉ JE ROZLOŽENO DO 12  MĚSÍCŮ.  

 

 

 

 

Školní vzdělávání ve školním roce 2018 - 2019:

Školní vzdělávání bude záhájeno v pondělí 3. 9. 2018.

Vzdělávání bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vzdělávání ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 31. 8. 2019.

 

Volna a prázdniny ve školním roce 2018 - 2019:

Vánoční prázdniny: 24. 12. 2018 - 4. 1. 2019 (3. 1. a 4. 1. - je ředitelské volno)

Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019 -  22. 4. 2019.

Hlavní prázdniny: předběžné datum: 15. 7. 2019 - 23. 8. 2019

 

Období školního vzdělávání ve školním rode 2019 - 2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Ředitelské volno: 3. 1. 2019, 4. 1. 2019, 17. 4. 2019, 9. 5. 2019, 10. 5. 2019

 

VE STÁTNÍ SVÁTKY JE MŠ UZAVŘENA. 

ms kulturni vystoupeni 1 20180708 1942989567

Ke konci školního roku nám přišla udělat radost třída 6. A s paní učitelkou Mgr. Irenou Jelínkovou. Připravili si pro nás krásné, zábavné pásmo písní. Některé z nich jsme si také zazpívali. 

Velice děkujeme za tento hudební dárek a těšíme se, že i příští rok se setkání uskuteční.

FOTO ZDE.

Lenka Pánková

ms loueni se skolaky 2018 11 20180708 1025920130
Každým rokem přichází chvíle, kdy se musíme s některými kamarády z MŠ DUHOVÉ PASTELKY rozloučit, protože se přiblížil nástup do první třídy ZŠ. 
Při této příležitosti si mnoho z nás, i z rad rodičů, uvědomí, že čas neúprosně letí a vzácné chvíle dětství prožité v naší MŠ již pro některé pominuly. 
Snažíme se pokaždé vytvořit nový a zábavný program pro tuto besídku, abychom si chvíle loučení pořádně užili a navždy zůstaly v našich srdcích. Letos jsme se zaměřili na různá řemesla a profese. Proto i program besídky byl zaměřen na různá povolání. A kdo že se nám představil? Třída Tučňáků se proměnila v zedníky. Třída Berušek se proměnila v námořníky. Třída Sluníček se proměnila v kominíky a třída Méďů se proměnila v kuchaře. 
Děkuji všem pedagogům za jejich skvělou práci v letošním roce. Děkuji: ŠÁRCE URBANOVÉ, BC. REGINĚ DIBLÍKOVÉ, HELENĚ TŮMOVÉ, BC. KAROLÍNĚ POLÁKOVÉ, LENCE MARTINOVÉ, RADCE BERANOVÉ, VENDULE WEISEROVÉ, LUCII MIROVSKÉ, LENCE FILIPIOVÉ, BC. PAVLÍNĚ REJLKOVÉ A ILINĚ ONDRÁČKOVÉ. 
Lenka Pánková

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00