Aktuality

ms kulturni vystoupeni 1 20180708 1942989567

Ke konci školního roku nám přišla udělat radost třída 6. A s paní učitelkou Mgr. Irenou Jelínkovou. Připravili si pro nás krásné, zábavné pásmo písní. Některé z nich jsme si také zazpívali. 

Velice děkujeme za tento hudební dárek a těšíme se, že i příští rok se setkání uskuteční.

FOTO ZDE.

Lenka Pánková

ms loueni se skolaky 2018 11 20180708 1025920130
Každým rokem přichází chvíle, kdy se musíme s některými kamarády z MŠ DUHOVÉ PASTELKY rozloučit, protože se přiblížil nástup do první třídy ZŠ. 
Při této příležitosti si mnoho z nás, i z rad rodičů, uvědomí, že čas neúprosně letí a vzácné chvíle dětství prožité v naší MŠ již pro některé pominuly. 
Snažíme se pokaždé vytvořit nový a zábavný program pro tuto besídku, abychom si chvíle loučení pořádně užili a navždy zůstaly v našich srdcích. Letos jsme se zaměřili na různá řemesla a profese. Proto i program besídky byl zaměřen na různá povolání. A kdo že se nám představil? Třída Tučňáků se proměnila v zedníky. Třída Berušek se proměnila v námořníky. Třída Sluníček se proměnila v kominíky a třída Méďů se proměnila v kuchaře. 
Děkuji všem pedagogům za jejich skvělou práci v letošním roce. Děkuji: ŠÁRCE URBANOVÉ, BC. REGINĚ DIBLÍKOVÉ, HELENĚ TŮMOVÉ, BC. KAROLÍNĚ POLÁKOVÉ, LENCE MARTINOVÉ, RADCE BERANOVÉ, VENDULE WEISEROVÉ, LUCII MIROVSKÉ, LENCE FILIPIOVÉ, BC. PAVLÍNĚ REJLKOVÉ A ILINĚ ONDRÁČKOVÉ. 
Lenka Pánková

Podívejme se na to. Nejen pedagogické činnosti se věnuje naše kolegyně Lenka Martinová, ale i jako dobrovolný hasič pomáhá všude tam, kde je potřeba. V naší mateřské škole "Duhové pastelce" mohla dítka oslavit den Svatého Floriána, který je patronem všech hasičů, zábavným programem vedeným naší kolegyní. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a zároveň se děti mohly vžít do role hasiče a obléknout si pravou hasičskou výstroj. Děkuji slečně Lence Martinové za vytvoření poutavého programu pro děti.

FOTO ZDE.

Lenká Pánková

ms has 17 20180708 1755419468

Děkuji naší kolegyni Lucii Mirovské, že zprostředkovala a podílela se na realizaci zážitkového dárku pro naše děti z MŠ. A jaký dárek to byl? Dobrovolní hasiči Liberec - Sever dětem umožnili zaskákat si a zadovádět na krásných nafukovacích hradech (které jen pro ně nainstalovali) - hrad s Mimoněm a hrad Šmoulí. A abychom si to užili všichni společně, bylo pro nás všechny připraveno další překvapení v podobě občerstvení.

Není to první akce, kterou pro nás tito hasiči zrealizovali. Budeme velice rádi, když nám zachovají svoji přízeň. 

Velice děkuji za vše, co pro nás kdy udělali.

FOTO ZDE.

Lenka Pánková

tvoeni pro maminku chvilinku 7 20180624 2001085961

Poprvé v měsíci máji jsme uskutečnili pro rodiče tvoření ke Dni matek. Maminky či tatínkové si mohli vytvořit srdíčkovou záložku do knihy a věneček z ozdobných papírů na dveře. Během tvoření si mohli dát maminky, babičky a tatínkové kávu. Pokaždé se těšíme na tyto milé chvíle, které se nesou v přátelském duchu a pohodě. Děkuji paní učitelce Šárce Urbanové za realizaci tohoto tvoření.

FOTO ZDE.

Lenka Pánková

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00