Návštěva Mikuláše na ZŠ speciální

ZŠ speciální

Jako každý rok k nám na návštěvu zavítal Mikuláš se svými pomocníky – andělem a čertem. Pro děti to byl velký zážitek.


Dalši příspěvky